Seachtain na Gaeilge

Is féile idirnáisiúnta Ghaeilge í Seachtain na Gaeilge, atá ar an gceiliúradh is mó dár dteanga agus dár gcultúr dúchais a bhíonn ar siúl in Éirinn agus fud fad an domhain gach bliain.

Tugann an fhéile deis do gach éinne sult a bhaint as an nGaeilge, idir chainteoirí dúchais, fhoghlaimeoirí agus lucht an chúpla focal ar aon, trí fhéilire imeachtaí siamsúla agus spraíúla a chur ar fáil do gach cineál suime agus gach aoisghrúpa.

Eagraítear breis agus céad imeacht i gContae na Gaillimhe mar chuid de Sheachtain na Gaeilge gach bliain.  Bíonn clár imeachtaí lán do Sheachtain na Gaeilge in Áras na nGael gach bliain le imeachtaí éagsúla féiliúnach do ghach aoisghrúpa agus do ghach cumas Gaeilge.

Tá tuilleadh eolais faoi Sheachtain na Gaeilge ar fáil ag www.snag.ie.

Cuirtear béim ar labhairt na Gaeilge ar na cúrsaí seo, agus bíonn líonn na rannpháirtithe i ngach rang íseal go leor le cinntiú gur féidir le gach mac léinn eispéireas maith a bheith acu.  Tá na ranganna Gaeilge in oiriúint do shiollabais Theastas Eorpach na Gaeilge de chuid Ollscoil na hÉireann Má Nuad.  Eagraítear na ranganna seo ag múinteoirí cáilithe a bhfuil blianta taithí acu bheith ag obair le foghlaimeoirí fásta.

Freisin, eagraítear dianchúrsaí samhraidh agus ranganna Gaeilge dírithe ar mhic léinn ar mian leo áit a bhaint amach sna Coláistí Oiliúna bun-mhúinteoireachta.

Beidh ranganna Gaeilge dianchúrsa ar siúl in Áras na nGael ag tosnú ar an 21ú agus an 22ú Eanáir. Beidh rang sa  (Dé Máirt nó Dé Céadaoin) agus 10 seachtaine i gceist leis an chúrsa seo agus clúdaíonn an cúrsa seo ábhair comhrá agus cúrsaí gramadaí don chuid is mó.

Seachtain na Gaeilge 2017

Bhí seoladh náisiúnta Sheachtain na Gaeilge 2017 ar Sráid na Siopaí i nGaillimh.

Le ceolchoirm ó Seo Linn agus cóisir sráide, bhí atmaisfear iontach ann don seoladh, a eagraíodh le linn Ard Fheis Chonradh na Gaeilge.

EnglishFrenchIrishSpanish