Tech Space

Is clár STEAM agus na meáin dhigiteacha é Clár TechSpace d'oideachasóirí i nGaelscoileanna, i nGaelcholáistí, i scoileanna Gaeltachta, agus i gclubanna óige Gaeilge. Is líonra cruthaitheach d'oideachasóirí é Clár TechSpaceIs líonra teicneolaíochta cruthaitheach é Clár TechSpace d'oideachasóirí chun tabhairt faoi thraenáil agus uasoiliúint, agus tacaíocht a thabhairt dá chéile leis na meáin chruthaitheacha agus STEAM.  Ó oiliúint tosaigh go seisiúin tacaíochta, agus tacaíocht trealaimh, tabharfaidh ár bhfoireann treoir do d'eagraíocht. I ndiaidh tabhairt faoi thraenáil, is féidir le hoideachasóirí tuilleadh tacaíochta a fháil ó Líonra Kinia, ardán ar líne inar féidir le hoideachasóirí ábhar a roinnt, a bheith spreagtha, agus tacaíocht a fháil don seomra ranga lenár gceachtanna ranga agus gníomhaíochtaí céim-ar-chéim.
tech space galway

Áras na nGael

45, Dominic Street

Galway

©2022 Áras na nGael. All rights reserverd.
Website proudly created by Sidekick media.